Legekontoret Troll

Hjem
Medikamenter
Akuttutstyr
Medisinsk materiell
Container
Oksygen
Arkiv
Linker
Artikler
Telefonliste
Bruksanvisninger
Sanitet og sikkerhet
Undervisning
Medisinsk Bibliotek
Videokonferanse
Ugått medisin
Bestillinger
Fly

UTSTYR SYKESTUA TROLL NARE 2009/2010  Tilbake

Rtg utstyret og ultralyd apparateter ikke i denne oversikten.

Trykk her for å se på rtg utstyret!

Trykk her for å se på ultralydappratet!

OBS! INGEN EL-KOAGULATOR PÅ TROLL PR D.D. 

For å åpne siden som word dokument trykker du på ikonet

Innholdsfortegnelse:
Teknisk utstyr
Annet utstyr – ikke strømkrevende- batteridrevne
Forskningsutstyr
Diverse manuelt betjent teknisk utstyr
 
 
Diverse utstyr til undersøkelse og behandling:
 

Intuberingutstyr/ luftveier

  Undersøkelse
  Chirurgia minor
  Ortopedi
  Øye
  ØNH
  Munn
  Kirurgi
  Gastrointestinalt
  Punksjon
Annet utstyr
Undervisningsmateriell
Forbruksmateriell
Suturmateriale
Diverse
Påkledning
Lab utstyr