Legekontoret Troll

Hjem
Medikamenter
Akuttutstyr
Medisinsk materiell
Container
Oksygen
Arkiv
Linker
Artikler
Telefonliste
Bruksanvisninger
Sanitet og sikkerhet
Undervisning
Medisinsk Bibliotek
Videokonferanse
Ugått medisin
Bestillinger
Fly

Telefonliste

Ansatte norsk Polarinstitutt

Beskrivelse Telefon nr Funksjon E-post stilling E-post privat (polarinstituttet) E-post privat Iridium Nødpeilesender
Felles 77750260   alle_paa_troll@npolar.no        
Allrom 77750269            
Ekspedisjonsleder 77750275   ken@npolar.no        
Ekspedisjonsleder 77750275   john.guldahl@npolar.no        
Stasjonssjef 77750262            
Legekontor 77750276            
Kjøkken 77750271            
Elektrikerkontor 77750273            
Felleskontor 2 77750272            
Felleskontor 4 77750274            
Sambandsrom 77750278            
Sambandsrom FAX 77750261            
Sambandsrom IRIDIUM 881631417584            
Kraftstasjon 77750286            
NILU 77750287            
KSAT 77750266            
Datarom 77750288            
               
Kontoret Trådløs 77750270            
Kontoret/Torskningstekniker INMARSAT 870382421461            
               
Torberg Schnitler 77750265 Kokk kokk.troll@npolar.no Torberg.Schnitler@npolar.no torberg.schnitler@stfk.no 8816 4143 5595 LC 2034
Lars Berglund 77750267 Elektriker elektriker.troll@npolar.no Lars.Berglund@npolar.no diversion@telia.com 8816 3145 2807 LC 2059
Per Erik Nygaard 77750268 Stasjonssjef/Driftstekniker driftstekniker.troll@npolar.no; stasjonsleder.troll@npolar.no Per.Erik.Nygaard@npolar.no pererik76@hotmail.com 8816 4143 5596 LC 2064
Willy Hagen Larsen 77750264 Mekaniker mekaniker.troll@npolar.no willy.hagen.larsen@npolar.no whlarsen@gmail.com 8816 3145 2806 LC 2398
Terje Erlid 77750263 Lege lege.troll@npolar.no Terje.Erlid@npolar.no nerlid@online.no 8816 4143 5597 LC 2397
Magnus 77750277 Forsk.tekniker forskningstekniker.troll@npolar.no magnuan@npolar.no magnuan@gmail.com 8816 3145 2945 LC 2396
               
               

 

 

Andre nyttige telefonnumre:

Beskrivelse Telefon Adresse Alternativ Epost
Vitus Apotek 77601480 Fr. Langes Gt 9, PB 405, 9954 Tromsø Fax: 77601481 vitus.svanen.tromso@apotek.no
Ross Hofmeyr      

ross.hofmeyr@sanae.sanap.ac.za

wildmedic@gmail.com

AMK Tromsø 77628201 Ambulansekoordinator    
  77628202 AMK sykepleier    
  77626000 UNN    
  77626197 Mats Gilbert    
  77628210 Kontorleder    
Guy McPhun

Telefon: 27 21 419 72 23

Mobil: 27 83 302 20 81

Privat: 27 21 715 96 65

Street: Adresse 2805 ABSA Centre, 2 Riebeek Street, Cape Town 8001

Postal Adress: P O Box 1573, Cape Town 8000